Taloushallinnon digitaalisuus ja työnkuvan muuttuminen

Digitalisaatio ja toiminnan muutos puhuttaa taloushallinnon alalla, mutta käytäntö on osoittautunut paljon arkisemmaksi kuin puheet. Taloushallinnossa työntekijöiden ja asiakkaiden toiminta on jo muuttunut, ja tulee muuttumaan – varsinaiset tarpeet eivät silti muutu.

Yleisin keskustelunaihe näyttää edelleen olevan digitalisuus ja sen tuoma perinteisen taloushallinnon eli kirjanpidon työn kuvan muutos. Alalla on toki toimijoita, jotka itse aktiivisesti kehittävät käytössä olevaa tekniikkaa ja siten osallistuvat alan toiminnan digitalisointiin. Me muut seuraamme tässä asiassa markkinan ja erilaisten digitaalisten palveluiden kehitystä. Otamme käyttöömme resurssien ja tarpeiden mukaan itsellemme ja asiakkaillemme sopivimmat käytänteet. Ja todellakin; muutosten myötä kirjanpitäjän toimenkuva on liukumassa enemmän konsultoivaan suuntaan. Konsultointi puolestaan ei onnistu, ellei asiakas koe sitä tarvitsevansa. Tämä puolestaan on monesti seurausta siitä, että yrittäjä ei välttämättä tiedosta kaikkea, missä taloushallinnonasiantuntija voi auttaa.

Kirjanpitäjä on aina yrittäjän hyvä ystävä, tuki ja turva. Hyvällä ja toimivalla yhteistyöllä yrittäjä säästää aikaa, rahaa ja ennen kaikkea itseään. Lue tästä

Miten hyvä yhteistyö sujuvoittaa yrittäjän arkea ja yrityksen toimintaa ja miksi ammattilaisen apuun kannattaa luottaa? Lue tästä

Yrityksen toiminnan kehittyessä tarpeet muuttuvat ja päätöksentekoon tarvitaan enemmän talouden numeroihin perustuvaa tietoa ja tulkintaa. Silloin on mahdollista ottaa käyttöön Premium Talous -palvelumme, jossa yrittäjä saa toiminnan tueksi talouden ammattilaisen juuri siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Hyvä esimerkki Premium Talous -palvelun käytöstä voi olla, vaikka kassavirran ennustaminen.

Yhteistyön merkeissä,
Me Premiumlaiset