Kassavirrasta virtaa yrityksesi toimintaan

Tätä kirjoittaessa voin aidosti todeta, että ensi viikolla on tulossa hauska ja mukava palaveri. Istumme alas Premiumin yritysten taloushallinnon vastaavan Johannan kanssa ja suunnittelemme ratkaisua asiakkaan kassavirran seurannan haasteeseen. Konkreettista, mielenkiintoista ja hyödyllistä.

Moni yritys kaipaa peruskirjanpidon lisäksi hieman syvemmälle menevää neuvontaa ja ohjausta. Taloushallinnon ohjausta on tapana lähestyä erilaisten tunnuslukujen ja mahdollisten investointilaskelmien kautta. Nekin ovat hyviä ja tarpeellisia, mutta kassavirran tarkastelu on syytä nostaa paremmin esille.

Kassavirta on hyvin konkreettinen. Jotta sen arviointi onnistuu, pitää oikeasti tuntea sekä tuotteensa ja yrityksen kyky toimia että markkinat ja asiakkaat. Pitää olla käsitys siitä, mitä tuotetaan ja kuinka tuotanto onnistuu ja miten se saadaan myydyksi sekä mikä on asiakkaiden maksukäyttäytyminen. Ja toisaalta, kun kassavirtaa aletaan pohtimaan, joudutaan miettimään näitä kaikkia tekijöitä kunnolla. Kassavirtalaskelma kertoo sekä yrityksen tämän päivän tilanteen että auttaa ohjamaan operatiivista toimintaa. Kassavirtaennuste puolestaan katsoo pidemmälle tulevaisuuteen ja ohjaa varautumisessa tulevaan ja jälleen ohjaa toimintaa sekä auttaa päätöksenteossa. Mitä pidemmälle ennuste ylettyy, sitä enemmän siinä on luonnollisesti epävarmuustekijöitä. Siksi ennustetta pitää tarkastella säännöllisesti.

Toiminnan ylläpito ja käyttöpääoman varmistaminen

Jokapäiväinen toiminta vaatii yritykseltä käyttöpääomaa ja johdon on tiedettävä, miten käyttöpääoma kertyy ja mistä se muodostuu. Kassavirtalaskelma auttaa tiedostamaan, mikäli toiminnassa tulee niukan kassan tilanteita ja joudutaan pohtimaan, miten tilanteen yli päästään.  Johdon on oltava varautunut ajoissa, sillä puuttuva seuranta saattaa ajaa yrityksen tilanteeseen, mitä ei korjata päivässä tai kahdessa. Pidemmällä ajanjaksolla huono kassavirta saattaa johtaa vaikeuksiin rahoituksen hankinnassa ja siten vaikeuttaa tulevaisuuden suunnitelmia. Toisaalta kassavirta kertoo myös, mikäli käyttöpääomaa kertyy yli toiminnan tarpeen. Sekin on hyvä tietää.

Varautuminen ja ennustaminen

Kassavirran seurannan mukaan osataan varautua erilaisiin kausihuippuihin sekä varmistaa oikeat resurssit oikeaan aikaan. Kassavirtalaskelman avulla voidaan pohtia esim. kesätyöläisten tarvetta tai tuotteen hinnoittelua. Kassavirtaennusteella voidaan suunnitella toimintaa pidemmällä aikavälillä. Toivotut investoinnit tai mahdolliset yritysjärjestelyt vaikuttavat siihen, minkälaista kassaa tarvitaan, mistä se saadaan ja minkälaista kassavirtaa se tuottaa. Kun kassavirtalaskelma kertoo, mikä on taloudellinen toimintamahdollisuus, voidaan arvioida rahoituksen tarvetta tai toiminta mahdollisuutta ilman rahoitusta.

Tilanteen mukaisesti voidaan ennustaa muutoksen vaatima ja tuottama kassavirta. Kassavirtalaskelma kertoo ennustetta varten, tarvitaanko muutokseen ulkopuolista rahoitusta ja kuinka paljon vai pärjätäänkö nykyisen toiminnan tuottamalla kassavirralla. Kassavirtaennuste muodostuu operatiivisen toiminnan kassavirrasta, investoinnin tai muun muutoksen aiheuttamasta kassavirrasta ja rahoituksen kassavirrasta.

Toiminnan ohjaus ja päätöksenteko

Kassavirran seurannan tuottamaa informaatiota on käytettävä toiminnan ohjaukseen. Johto miettii resursseja ja niiden jakautumista, tuotteiden tuottamiseen tarvittavia raaka-aineita, tuotekehitystä ja hinnoittelua – eli kaikkia niitä tekijöitä, millä on vaikutusta kassavirtaan ja siten toiminnan mahdollisuuksiin.

Huomattavaa on myös, että kassavirran seurannalla on vaikutusta asiakaspalveluun; miten erilaiset tarjoukset vaikuttavat menekkiin ja siten kassavirtaan. Tai miten yritys hoitaa kassavirran varmistamisen, mikäli asiakkaat eivät hoida maksujaan asianmukaisesti. Yrityksen tehtävä, kun ei ole luotottaa asiakkaitaan.

Suosittelen ehdottomasti kaikille yrittäjälle yrityksen koosta huolimatta tekemään ainakin kerran harjoituksen kassavirran seurannasta, mikäli sitä ei jo tehdä, Ja me autamme siinä mielellämme.