Toimistoassistentista Juristin oikeaksi kädeksi

Aloitin Premiumilla tammikuussa 2022 toimistoassistentin roolissa. Olen opiskellut liiketaloutta ammattikorkeakoulussa ja kerryttänyt aikaisemmista työrooleistani kokemusta assistentin, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin parista ennen siirtymistäni Premiumille.

Työnkuvani on kehittynyt huomattavasti, vaikka titteli on pysynyt samana.

Vuodet Premiumilla ovat olleet dynaamisia ja innostavia. Olen merkittävästi laajentanut osaamistani erityisesti juristien avustamisessa, ja päässyt osallistumaan monipuolisesti erilaisiin toimeksiantoihin yhdessä juristiemme rinnalla. Lisäksi olen saanut vaikuttaa roolini suuntaan ja valita mihin asioihin haluan paneutua enemmän.

Nykyään päiväni kuluvat suurimmilta osin toimien juristiemme oikeana kätenä, ja loppuaika jakautuu markkinoinnin, viestinnän sekä hallinnollisten tehtävien kesken. Tehtäviini kuuluu käytännössä juristien avustamisen lisäksi, Premiumin sosiaalisen median hallinnointia, uutiskirjeiden ideointia ja kirjoittamista yhdessä viestintävastaavamme Jonnan kanssa,  lakipuolen taloushallinnon tehtäviä, viranomaiskäyntejä, jonkin verran HR-asioita, erilaisten webinaarien sekä tapahtumien ideointia ja järjestämistä ja näiden lisäksi paljon muuta.

Olen saanut kehittää taitojani omien mielenkiintojeni mukaan, mikä on ollut äärimmäisen arvokasta.

Premiumilla työskentely on mahdollistanut osaamiseni laajentamisen juridiikan, markkinoinnin ja hallinnon alueilla. Pienen firman etuna on ehdottomasti suuri vastuu ja luottamus, jonka saa vastineeksi siitä, että oma työ sujuu hyvin ja on itse innokas kehittymään ja oppimaan uutta. Kukaan ei kyttää selän takana tekemisiä, ja voin vapaasti toteuttaa työtehtäviäni määräaikojen ja aikataulujen sallimissa rajoissa. Lisäksi koen, että pienen talon etuna on mahdollisuus osallistua monipuolisesti erilaisiin tehtäviin ja olla osaltaan mukana yrityksen toimintojen kehittämisessä.

Premiumilla työskentelee erittäin osaava porukka, ja työyhteisö on sekä humoristinen että avoin. Kaikkien kanssa on mukava rupatella, ja aina saa sparrausapua tarvittaessa. Viikoittaiset palaverit omien tiimien kanssa auttavat pitämään kaikki ajan tasalla ajankohtaisista asioista. Teamsissa käydään aktiivista keskustelua päivittäin ja jutellaan myös muista kuin työasioista.

Premium on työnantajana erittäin joustava, luottava ja kannustava.

Työskentely täällä on ollut antoisaa, ja odotan innolla tulevia haasteita ja mahdollisuuksia, joita pääsen kokemaan osana Premiumia.