Tilinpäätösaika lähestyy

Vuodenvaihde lähestyy loppuaan ja useimmilla yrityksillä, säätiöillä sekä yhdistyksillä tilikausi päättyy 31.12. ja on taas tilinpäätösten aika.

Toimitathan tilinpäätösaineiston kirjanpitäjällesi ajoissa. Näin varmistat, että tilinpäätöksen ja tuloveroilmoituksen laadintaan jää riittävästi aikaa ja ne valmistuvat sovitun ajan puitteissa.

Kirjanpitäjäsi tarvitsee soveltuvin osin seuraavat dokumentit

  • kirjanpidon tositteet
  • hallituksen- ja yhtiökokousten pöytäkirjakopiot
  • kauppakirjakopiot
  • arvopaperilaskelmat ja sijoitusraportit
  • osake- ja osakasluettelon
  • velkakirjat
  • pankkien saldotodistukset sekä vastuu- ja vakuuserittelyt
  • jos toiminnassa tai rakenteessa on tapahtunut muutoksia, ilmoitathan siitä kirjanpitäjällesi.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tuloveroilmoitus tulee jättää samoin neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Verohallinnon korotonta lisäennakkoa voi hakea kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi päättyy 31.12.2022, on veroilmoitus jätettävä viimeistään 30.4.2023 ja lisäennakko on haettavissa korotta 31.1.2023 saakka.

Osakeyhtiön vahvistettu tilinpäätös on rekisteröitävä kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tilikausia, vaikka yritys ei olisi harjoittanut toimintaa. Jos tilikausi päättyy 31.12.2022, on tilinpäätös rekisteröitävä viimeistään 31.8.2023.

Myöhässä rekisteröidyistä tilinpäätöksistä Patentti- ja rekisterihallitus perii 85,00 euron käsittelymaksun.

Säätiön tulee toimittaa vuosiselvitys Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi päättyy 31.12.2022, on vuosiselvitys annettava viimeistään 30.6.2023.

Myöhässä ilmoitetuista vuosiselvityksistä Patentti- ja rekisterihallitus perii 85,00 euron käsittelymaksun.