Premium apurahapalvelu

Säätiötiimi

Premiumissa säätiöasiakkaita palvelee tiimi, jolla on kokemusta ja tietotaitoa kolmannen sektorin toimijoiden taloushallinnosta, oikeudellisista kysymyksistä sekä muista toiminnan erityispiirteistä.

Apurahasäätiöt

Moni säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja tai avustuksia ja siten apurahatoimintojen hallinta on iso osa operatiivista toimintaa. Usein käytössä on jo sähköinen apurahaohjelma, mutta monta työvaihetta tarvitaan kuitenkin sen lisäksi.

Käyttöönotto

Premiumin säätiötiimi voi hoitaa koko apurahojen jakoon liittyvän prosessin tai vain osin tarpeen mukaan yhteistyössä säätiön asiamiehen tai hallituksen kanssa. Avustamme myös silloin, kun säätiö haluaa ottaa käyttöönsä sähköisen apurahojen hallintajärjestelmän.

Palvelut

  • hakemusten vastaanottaminen ja valmistelu päätöksentekoa varten
  • myöntöilmoitukset ja ohjeistukset apurahansaajille
  • apurahansaajien yhteyshenkilönä toimiminen
  • apurahojen maksatus
  • apurahailmoitukset verohallinnolle
  • apurahailmoitukset tutkimusapurahoista Melalle
  • apurahojen käyttöselvitysten vastaanotto ja seuranta
  • raportointi säätiölle

Hanna Peltonen
Johtava kirjanpitäjä
+358 500 465 580
hanna.peltonen@premiumgroup.fi