Premiumin syysterveiset

Hyvää kesälomien jälkeistä aikaa kaikille!

Ennen kuin aloitin Premiumin syysterveisten kirjoittamisen, luin läpi edellisen syysterveisemme. Siinä todettiin, että takana oli hyvin erikoinen kevät ja kesälomakausi viitaten korona-aikaan. Voisimmeko nyt todeta, että erikoisesta on tullut normaalia? Olemme kaikki joutuneet jollain tavoin seuraamaan, miten yritykset nykyään sopeutuvat toimintaympäristön muutoksiin. Kun poikkeuksellinen tilanne ja epävarmuus ovat jatkuneet riittävän pitkään, ne ovat alkaneet muotoutua uudeksi normaaliksi.

Me Premiumissa elämme asiakkaidemme kanssa uutta normaalia. Se, mikä koskettaa asiakkaitamme, koskettaa myös meitä. Olemme todistaneet, kuinka arki on iskenyt kovaa ja johtanut osalla liiketoiminnan päättymiseen. Olemme huomanneet, että epävarmassa tilanteessa sekä yrittäjät että yksityishenkilöt pohtivat tarkemmin tarpeitaan ja rahankäyttöään. Iloksemme olemme kuitenkin saaneet seurata myös uusien yritysten syntymistä ja toiminnan kehittymistä.

Olemme tehneet paljon työtä nykyisen toimintamme eteen, ja kova työ on tuottanut myös tulosta. Yritysten taloushallinnossa asiakasmäärämme on kasvanut, mikä on johtanut uusien premiumlaisten palkkaamiseen. Säätiöiden taloushallinto on vakiinnuttanut asemansa, minkä osoituksena olemme saaneet uusia säätiöasiakkaita. Lakipuolella palveluidemme kysynnän kasvu on puolestaan johtanut uusien palveluiden tarjoamiseen.

Olemme tehneet strategisen päätöksen hyödyntää digitalisaatiota mahdollisimman laajasti palveluiden tuottamiseksi, säilyttäen samalla palvelumme aina henkilökohtaisena. Kun digitalisaatiota ja tekoälyä hyödynnetään yhä laajemmin, panostaminen henkilökohtaiseen palveluun voi vaikuttaa vastavirtaan uimiselta. Toisaalta ainakaan toistaiseksi puheet ihmisen tarpeettomuudesta eivät ole toteutuneet siinä laajuudessa kuin on ajateltu. Erityisesti tilanteissa, joissa on kyse hyvin henkilökohtaisista ja yksilöllisistä asioista, on ilmeistä, että ihmisellä on merkittävä rooli. Monelle on selvää, että esimerkiksi yrityskaupoissa käytetään juristia. Mutta kaikkein yksinkertaisimpiinkin dokumentteihin, kuten testamenttiin tai avioehtoon, voi liittyä monimutkaisia henkilökohtaisten tarpeiden huomioon ottamista. Me uskomme, että ihmisen tuottamalla henkilökohtaisella palvelulla on paikkansa jatkossakin.

Haluamme, että asiakkaamme saavat meiltä aina kokonaisvaltaisen palvelun. Taloushallinnon palvelut ovat paljon enemmän kuin pelkkä kirjanpito. Ne sisältävät myös tukea ja neuvontaa yrittäjille sekä säätiöiden päättäjille. Joku saattaa tarvita materiaalia hallituksen kokoukseen, toinen taas koko yritystoimintansa kassavirtaseurantaa. Premium Talous -palvelumme vastaa yksilöllisiin tarpeisiin. Yritysten ja yrittäjien tarpeet ulottuvat usein myös juridisten palveluiden alueelle, ja me yhdistämme saumattomasti taloushallinnon palvelut yhtiöjuridiikkaan.

Lakipuolella olemme havainneet yksilöllisten tilanteiden huomioimisen tarpeen lisääntyneen ja vastanneet tähän kasvavaan kysyntään. Erityisesti verotuksen osalta on ratkaistavana monia kysymyksiä. Monelle yksityishenkilölle erityisen tarpeellinen on yksityishenkilön verokartoitus. Verotuksen kartoituksen tarpeellisuus on huomattu myös työntekijöiden liikkuessa rajojen yli. Ulkomaille muuttavan ja Ulkomailta Suomeen muuttava veropaketit ovat palvelumme tähän tarpeeseen.

Jatkamme valitsemallamme tiellä ja olemme täällä asiakkaitamme varten!

Ajankohtaista-sivuiltamme löydät viimeisimmät uutiset ja tiedot.