Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhentyi – mitä muutokset tarkoittavat velalliselle?

Joulukuun 2022 alusta lähtien maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika on lyhentynyt, mikä vaikuttaa yksityishenkilöiden ja yritysten luottotietoihin. Maksuhäiriömerkintä poistuu tätä nykyä kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Yksityishenkilöiden ja yritysten kannattaa huolehtia hyvissä ajoin, että tieto saatavan suorittamisesta on merkitty luottotietorekisteriin.

Uudistus koskee yleisimpiä luottotietorekisteriin henkilö- ja yritysluottotietoina merkittäviä maksuhäiriötietoja ja poistaa aiemman käytännön, jossa uusi maksuhäiriömerkintä pidentää aiemman merkinnän säilytysaikaa. Jokainen merkintä säilyy nyt itsenäisesti.

Uudistuksen myötä on tärkeää huolehtia siitä, että tiedot saatavan suorittamisesta ovat merkittyinä luottotietorekisteriin. Luottotietotoiminnan harjoittajan on poistettava maksuhäiriömerkinnät, joissa on tieto suorituksen maksamisesta. Lisäksi pidennetyn maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on palautettava ennalleen ja merkintä on poistettava, kun alkuperäinen määräaika merkinnän poistamiselle on kulunut.

Maksuhäiriön ilmoittajataholla voi olla lakisääteinen velvoite ilmoittaa maksun suorittamisesta rekisteriin. Velallinen voi myös itse pyytää luottotietoyritykseltä maksamistiedon merkitsemistä luottotietorekisteriin esittämällä luotettavan selvityksen. Ulosottolaitoksen ilmoittamien maksuhäiriötietojen osalta maksamistiedon merkitseminen luottotietorekisteriin edellyttää velalliselta toimenpiteitä. Kun ulosotossa oleva saatava on maksettu, ulosottomies ilmoittaa velallisen pyynnöstä maksusta luottotietoyhtiölle.

Yksityishenkilöt ja yritykset voivat käyttää tarkastusoikeutta selvittääkseen, mitä tietoja heistä on merkitty luottotietorekistereihin. Tietosuojavaltuutettu valvoo, että luottotietotoiminnan harjoittajat toteuttavat rekisteröityjen tietosuojaoikeudet asianmukaisesti ja että yritysluottotietoja käsitellään oikein.

On tärkeää olla tietoinen uudistuksesta ja huolehtia maksujen suorittamisesta ajallaan, jotta välttyy maksuhäiriömerkinnöiltä ja niiden vaikutuksilta luottotietoihin.