Juristi vastaa: 5 tapaa tukea omilleen muuttavaa nuorta verotuksellisesti järkevästi

Alkusyksy on tunnetusti muutoksen aikaa ja moni nuori on muuttamassa ensimmäistä kertaa omilleen opintojensa perässä. Itsenäinen arki ja taloudellinen vastuu voivat jännittää, vaikka niitä olisikin odottanut jo innolla. Moni vanhempi tai isovanhempi saattaakin pohtia, miten nuoren omaa taloutta voisi tukea verotuksellisesti järkevällä tavalla. Tässä jutussa Premium Law Oy:n lakimies Minni Takala kertoo, mitä asiassa tulee huomioida.

1. Tavanomainen koti-irtaimisto

Lahjaveroa ei tule maksettavaksi tavanomaisesta koti-irtaimistosta, joka on tarkoitettu lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön, mikäli yksittäisen koti-irtaimistolahjan arvo on enintään 4 000 euroa. Näitä enintään 4 000 euron irtaimistolahjoja voi siis antaa useita. On hyvä huomata, että verovapaus koskee ainoastaan tavanomaista koti-irtaimistoa: Tällaista ovat esimerkiksi huonekalut, kodinkoneet, tietokoneet ja vaatteet. Sen sijaan esimerkiksi arvotaidetta, koruja tai autoja ei voida pitää tavanomaisena koti-irtaimistona.

2. Kasvatus-, koulutus- ja elatuslahjat

Kasvatusta, koulutusta tai elatusta varten annetut lahjat ovat aina verovapaita. Lahjanantaja voi siis maksaa lahjansaajan puolesta esimerkiksi tämän koulun lukukausimaksuja, asunnon vuokraa,  ruokakuluja tai harrastusmaksuja. Toisin kuin koti-irtaimistolle, koulutus- ja elatuslahjojen arvolle ei ole säädetty arvomääräistä rajaa. Huomaa kuitenkin, että lahjansaajan velkojen, kuten lainanlyhennyksien tai rahoitusvastikkeen suorittamista ei katsota elatuslahjaksi, vaan ne ovat lahjaveron alaisia siltä osin, kun lahjoitetun omaisuuden arvo on kolmen vuoden sisällä 5 000 euroa tai yli.

3. Koti-irtaimisto-, kasvatus-, koulutus- ja elatuslahjoja ei tule maksaa suoraan nuorelle

Koti-irtaimisto-, kasvatus-, koulutus- ja elatuslahjojen kohdalla verovapaus edellyttää, että lahjansaajalla ei saa olla mahdollisuutta käyttää lahjoitettua määrää muihin tarkoituksiin. Lahjanantaja ei täten voi siirtää esimerkiksi vuokraan tarvittavaa summaa lahjansaajan pankkitilille, vaan hänen on maksettava se suoraan vuokranantajan tilille. Sillä seikalla, onko lahjansaaja tosiasiassa suorittanut lahjoitetuilla varoilla kyseisen vuokran lahjanantajan tarkoituksen mukaisesti, ei ole verotuksen kannalta merkitystä. Myöskään lahjakirjan merkintä, jonka mukaan lahjan saa käyttää vain tiettyyn elatustarkoitukseen, ei ole riittävä.

Esimerkki: Lilli on saanut yliopistopaikan ulkomailta. Lahjaksi Lillin ahkerasta uurastuksesta hänen kummitätinsä Marjatta haluaa maksaa Lillin ensimmäisen vuoden lukukausimaksun. Mikäli Marjatta suorittaa lukukausimaksuun tarvittavat 30 000 euroa Lillin pankkitilille, määrätään Lillille lahjasta lahjaveroa 5 150 euroa. Mikäli Marjatta taasen suorittaisi 30 000 euroa suoraan yliopiston pankkitilille, olisi lahja koulutuslahjana täysin verovapaa.

4. Alle 5 000 euroa kolmen vuoden sisällä verovapaasti

Lahjanantaja voi lahjoittaa lahjansaajalle kolmen vuoden välein alle 5 000 euroa verovapaasti. Lahjoituksen voi tehdä kertaeränä tai useammassa erässä esimerkiksi kuukausittain. Alle 5 000 euron verovapauden raja on lahjoittajakohtainen: ainoastaan samalta lahjanantajalta samalle lahjansaajalle antamat lahjat kolmen vuoden ajalta otetaan huomioon lahjojen yhteisarvoa laskettaessa. Mikäli esimerkiksi nuoren molemmat vanhemmat ja neljä isovanhempaa lahjoittavat kukin nuoren pankkitilille verovapaat 4 999 euroa, saadaan nuorelle siirrettyä kolmen vuoden sisällä verottomasti jo lähes 30 000 euroa. On kuitenkin hyvä huomata, että mikäli lahjanantaja lahjoittaa lahjansaajalle kolmen vuoden sisällä myös lahjaverollisia lahjoja, kumuloidaan lahjojen arvo yhteen ja lahjavero määrätään niiden yhteisarvosta.

5. Alihintainen kauppa

Omaisuutta voidaan myydä alihintaan ilman lahjaveroseuraamuksia, mikäli toteutunut kauppahinta on yli 75 prosenttia eli ¾-osaa myytävän omaisuuden käyvästä arvosta. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden luovutushetken todennäköistä myyntihintaa vapailla markkinoilla. Mikäli nuori onkin jo ehtinyt kasvattamaan hieman pesämunaansa, voivat esimerkiksi vanhemmat tai isovanhemmat tukea nuorta kätevästi myymällä hänelle esimerkiksi sijoitusasuntonsa alihintaan. Huomaathan, että vaikka alihintaisessa kaupassa säästytään lahjaverovelvollisuudelta, on kaupasta silti mahdollisesti maksettava varainsiirto- ja luovutusvoittoveroa.

Ota yhteyttä ja varaa aika veloituksettomaan kartoituspalaveriin:

Taru Lumme
Lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
+358 40 464 2333
taru.lumme@premiumgroup.fi

Anniina Kanervamäki
Lakimies OTM
+358 40 085 4180
anniina.kanervamaki@premiumgroup.fi