Laki ja Talous

Mitä se tarkoittaa? Miten se näkyy asiakkaan asioiden hoitamisessa?
Mitä etua ja hyötyä tällaisesta palvelukonseptista on asiakkaalle?

On varsin helposti hahmotettavissa, mitä tarkoittavat lakipalvelut ja mitä ne pitävät sisällään. Sama koskee talouspalveluita. Yrittäjille puolestaan on yleinen tapa hankkia talouspalvelut lakisääteisen kirjanpidon muodossa, yhdeltä palveluntarjoajalta. Jos tai kun eteen tulee ratkaistavia juridisia haasteita, hankitaan näihin avuksi toinen palveluntarjoaja. Yritystoiminnassa yrityksen taloushallinto ja yritystoiminnan juridiset vaatimukset kulkevat kuitenkin käsi kädessä. Yritystoimintaa säätelevät lukuisat lait ja asetukset, esimerkiksi kirjanpitolaki ja elinkeinoverolaki. Harva asiantuntija hallitsee täydellisesti kaikki, mutta osaava asiantuntijoiden tiimi pystyy siihen. Se ei tarkoita, että yrityksen pitäisi säännöllisesti istua alas lakimiehen kanssa tai että jokainen päätös pitäisi käyttää juristin arvioitavana. Se ei myöskään tarkoita, että yhdistämällä yrityksen laki- ja talousasiat, lisätään byrokratiaa ja kustannuksia. Laki ja talous tarkoittaa nimenomaan päinvastaista.

 

Laki ja Talous palvelun edut yrittäjälle

Laki- ja talousasioiden hoitamisen yhdistäminen tuo monipuolisuutta ja edesauttaa oikeaa päätöksentekoa. Kokonaisuuden keskittäminen yhdelle luukulle tuo yrittäjälle helppoutta ja sujuvuutta asioiden hoitamiseen. On eri asia kertoa tarpeistaan ja toiveistaan yhteen paikkaan kuin selittää sama asia kahdelle tai useammalle eri taholle. Asian hoitaminen yhden tahon kanssa säästää yrittäjän arvokasta aikaa. Yrityksen hallinnan pitää olla kokonaisvaltaista, jotta toiminta on sujuvaa. Ei voida hoitaa yhtä talon nurkkaa kuntoon, vaan rakenteen on oltava vahva joka kulmasta.

Premiumin Laki ja Talous yhdistää nämä palvelut yrittäjän eduksi. Asiakkuuden alkaessa Premiumissa, tehdään asiantuntijoiden toimesta yrityksestä ja yrittäjän henkilökohtaisesta tilanteesta kattava kartoitus. Ei ole merkitystä sillä, onko yritys pieni vai iso, uusi vai vanha tai millä toimialalla se toimii. Kartoitus ei velvoita yrittäjää mihinkään. Se toimii ohjenuorana meille, jotta asiantuntijamme voivat jatkossa neuvoa ja ohjata yritystoimintaa yrittäjän toivomaan suuntaan. Voimme tuoda yrittäjälle esille asioita, joita on hyvä pohtia matkan varrella tai minkälaisilla ratkaisuilla saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Kokonaistilanteen hahmottamisen jälkeen taloushallintomme tietää, mitä pitää seurata ja missä vaiheessa muistuttaa tai ottaa asioita uudelleen esille.

 

Yrityksen elinkaari ja erilaiset tarpeet

Liiketoiminnalla on taipumus kasvaa ja yrittäjällä on ajatus siitä, mitä hän haluaa ja odottaa yritystoiminnaltaan. Kasvu vaatii matkan varrella monta erilaista ratkaisua ja päätöstä. Ratkaistavat asiat saattavat liittyä jonkin yhden yksityiskohdan tarkistamiseen tai isompiin, järjestelyjä vaativiin kysymyksiin. Erityiset kysymykset saattavat liittyä esimerkiksi verotukseen tai arvonlisäverojen käsittelyyn. Isompia järjestelyjä voidaan vaatia liittyen esimerkiksi henkilöstön kasvuun, liikesopimuksiin tai yritystoiminnan järjestämiseen tehokkaasti. Puhumattakaan asianmukaisista osakassopimuksista yhtiökumppaneiden kesken.

Ratkaisuja voidaan tehdä oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, kun yrittäjän tavoitteet ovat selvillä. Vältytään siltä, että jälkikäteen korjaillaan jo tehtyjä ratkaisuja menettäen aikaa ja rahaa. Osataan muistuttaa asiakasta oikeista ajankohdista päätöksenteolle ja ratkaisuille. Premiumin Laki ja Talous palvelu kasvaa yrityksen kasvun mukana.

Käytännön esimerkkejä, joissa yritys hyötyy talouden ja lakipalveluiden yhdistämisestä on monia. Ajankohtaisimpana tietysti koronan tuoma poikkeusaika, joka on tuonut monelle yrittäjälle eteen muutoksen tarpeen. Taloushallintomme on avustanut yrittäjiä määrättyjen avustusten hakemisessa ja yhdessä lakitiimin kanssa on esimerkiksi voitu lopettaa osa yrityksen toiminnoista samalla, kun osa on pystynyt jatkamaan toimintaansa.

On myös tilanteita, joissa yritys on aloittanut asiakassuhteen yrityksen ollessa alkutaipaleella, mutta yritys onkin kasvanut vauhdilla jopa kansainvälistymiseen asti. Asiakassuhteen alussa yrityksellä oli tarvetta ainoastaan taloushallinnolle, mutta yritystoiminnan kasvaessa voimakkaasti kasvoi myös yrityksen lakipalveluiden tarve.

Toisinaan yrittäjällä voi tulla tarve selvittää esimerkiksi verotukseen liittyviä asioita. Lakipalveluiden avulla pystyttiin selvittämään taloushallinnon asiakkaallemme rajojen yli kulkevan tavarakaupan arvonlisäverotusta. Samalla saimme tarkennettua ohjeistusta yrityksen taloushallinnon tueksi.

Ennakoivalla toiminnalla voimme varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja hallinnan yllättävissäkin tilanteissa. Tästä syystä yrittäjän henkilökohtaisen elämän järjestelyillä on merkitystä kokonaisuuden hallintaan. Huomioimme aina myös yrittäjän oman aseman ja teemme tarvittavat ehdotukset sekä henkilökohtaisen elämän että yritystoiminnan turvaamiseksi.

 

Premiumin asiantuntemus

Premiumissa laki ja talous työskentelevät yhtenä tiiminä yrityksen ja yrittäjän parhaaksi. Olemme keskittäneet yrityksen kokonaisvaltaisen hoidon yhdelle luukulle. Meiltä saa taloushallinnon palvelut alkaen lakisääteisestä kirjanpidosta aina talouspäällikköpalveluun johdon tueksi. Tiedostamme erittäin hyvin, että menestyvän yrityksen johtaminen tarvitsee myös muuta tietoa ja päätöksentekoa.  Lakipalvelumme tukevat yritystä monipuolisesti ja laajasti yritystoiminnan eri osa-alueilla ja yrityksen eri elinkaaren vaiheissa, unohtamatta yrittäjää itseään. Taloushallinto ja lakipalvelut täydentävät Premiumissa toisiaan asiantuntemuksen osalta. Kun katsomme yritystä kokonaisuutena, voimme aidosti auttaa yrittäjää optimoimaan yritystoimintaansa.

 

Tervetuloa keskustelemaan yrityksesi kokonaistilanteesta asiantuntijoidemme kanssa!

 

Lakipalvelu
Yritysten taloushallinto
Säätiöiden taloushallinto
Talouspäällikköpalvelut