Johda paremmin – aika siirtyä sähköiseen kirjanpitoon

Tehokkuutta kannattaa lisätä sinne, mihin se on helposti nykyisillä järjestelmillä lisättävissä.

Sähköinen taloushallinto vaatii ajattelutavan muutosta. Osa aiemmin manuaalisesti hoidetuista toiminnoista hoituu nykyisissä järjestelmissä täysin automatisoidusti ja työskentely muuttuu kerran kuukaudessa -rytmityksestä jatkuvaksi tapahtumaksi.

Sähköiset järjestelmät ovat yhteiskäyttöjärjestelmiä, minkä vuoksi yrityksen ja tilitoimiston on järkevää sopia uudenlaisesta vastuunjaosta. Tällöin onnistutaan hyödyntämään järjestelmän toiminnallisuuksia ja ajankäyttöä maksimaalisesti.

Parhaimmillaan sähköinen taloushallinto on sitä, että automatiikka valjastetaan hoitamaan rutiiniluontoiset työt ja kirjanpitäjän tehtäväksi jää asioiden oikeellisuustarkistus, konsultoivampi työ ja kokonaisuuden hallinta. Kun järjestelmän automatisoinnit ja ohjaukset on otettu käyttöön mahdollisimman tehokkaasti, näkyy sähköisen kirjanpidon lisäarvo konkreettisesti päivittäisessä työssä kirjanpidon ajantasaisuutena ja taloushallinnon ammattilaisten työn painopiste saadaan sinne missä sen kuuluisikin olla: kokonaisvaltaisempaan asiakaspalveluun ja asioiden ennakointiin.

Sähköistymisen myötä on saatu käyttöön uusia välineitä tietojen käsittelyyn ja analysointiin. Uusimmissa järjestelmissä on jo integroituina erityyppisiä johdon raportoinnin välineitä ja taloushallinnon päätöksiä tukevia mittareita. Materiaalin liikkuvuuden helpottuminen, ajantasaisempi kirjanpito ja järjestelmien käytön vaivattomuus ovat kaikki sähköisessä taloushallinnossa ajasta ja paikasta riippumattomia toimenpiteitä ja lisäarvoa tuovia ominaisuuksia.

Premium Accountingissa panostetaan vahvasti sähköiseen taloushallintoon. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme siirtymään perinteisistä järjestelmistä järkevämpään kirjanpitoon.