Tjänster

Juridiska och finansiella tjänster skräddarsydda för kunden, av ett team, på ett smidigt och fungerande sätt.

Premiums tjänster

Premium Groups experter hjälper och stöder dig i både dagliga, unika samt överraskande juridiska och finansiella ärenden. Vi betjänar företag, stiftelser, föreningar och även privatpersoner. Oavsett om det gäller företagsredovisning, företagshandel eller arvfördelning för privatpersoner hjälper vår mångsidiga, kunniga och skickliga personal dig med alla juridiska och ekonomiska frågor på ett tillförlitligt sätt. Vi kan även skräddarsy våra juridiska och finansiella tjänster enligt dina behov, med hjälp av våra specialister.

Genom att koncentrera alla juridiska och finansiella tjänster du behöver till Premium, försäkrar du dig om att dina ärenden alltid är skickligt skötta, enligt aktuella uppgifter. Detta medför i sin tur att beslut kan fattas snabbt och på basis av korrekt information i händelse av unika situationer.

Regelbunden, proaktiv hantering av ärenden och förutsägelse av kommande händelser utgör grunden för en smidig verksamhet. Då informationen hålls uppdaterad, kan stora överraskningar undvikas och kostnaderna hålls nere. I vårt mångsidiga och professionella team hittas alltid rätt kompetens och de senaste kunskaperna för att sköta dina ärenden, vilka de än är. I våra händer fusioneras ekonomi och juridik till en lättillgänglig enhet, och du behöver endast fokusera på det väsentliga.

Juridiska tjänster

Premiums juridiska tjänster erbjuder professionell och högkvalitativ juridisk rådgivning och implementering för företag, stiftelser och privatpersoner på ett konfidentiellt och kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder hjälp och stöd i alla juridiska ärenden och skräddarsyr alltid våra tjänster efter kundens behov. Vid behov kan vi tillsammans med våra ekonomiska experter bilda ett team för att kunna erbjuda våra kunder mångsidig och omfattande expertis. Vår styrka ligger i att vi är heltäckande.

Till privatpersoner kan vi erbjuda hjälp med till exempel arvsplanering eller skattejuridik. Vi tar även våra privatkunders arvtagare och närstående i beaktande som en del av en förtroendebaserad kundrelation. Vi genomför enkla, användbara och korrekt dimensionerade lösningar och agerar med respekt för våra kunders integritet.

För företag erbjuder vi tjänster för hela företagets livscykel, för såväl etableringen av företaget, avtalsfrågor, företagsköp som generationsskifte. Vi förstår hur det är att sitta på andra sidan bordet, för vi har en bred och lång erfarenhet av att verka i ett tillväxtföretag.

Våra tjänster för stiftelser och föreningar täcker hela föreningens livscykel, allt från dess bildande till en eventuell avslutning. Vi hanterar dagliga ärenden och stöder i alla frågor som berör verksamheten. Våra experter har en gedigen och omfattande erfarenhet av att driva stiftelser och föreningar av olika storlekar och inom olika branscher.

Vår nära samverkan med kunden utmanar oss även i att tänka på saker ur nya perspektiv. Vi diskuterar och stöder beslutsfattandet.

Företagsjuridik och organisationsstrukturer
Skattejuridik
Familje- och arvsrättsliga ärenden
Juridisk rådgivning för stiftelser
Arbetsrättsliga ärenden
Tvistlösning och rättegångar
Intern revision och bolagsstyrning
Juridiska tjänster för startup-företag
Skattedeklarationer för enskilda personer

Finansiella tjänster

Premiums finansiella tjänster omfattar företags, föreningars och stiftelsers ekonomiska ärenden. Hos oss tilldelas kunden både en personlig kontaktperson och en ställföreträdare för kontaktpersonen. På detta sätt kan du lita på att det alltid finns någon som tar hand om dina ärenden. Vi följer med ändringar i lagstiftningen och ger råd, vägleder och konsulterar i ärenden som rör ekonomisk förvaltning och redovisning.

Vi kan även erbjuda mer omfattande hjälp i ekonomiska frågor, eftersom vi aktivt samarbetar med våra juridiska experter. Till exempel i frågor som berör beskattning kan vi vid behov vända oss till den av våra jurister som är specialiserad inom det området. Dessutom garanterar våra samarbetspartners inom finansbranschen oss kompetens inom den branschen. Många frågor inom redovisning och ekonomisk förvaltning är nära sammankopplade med egendomsförhållanden och avtalsfrågor. Det är därför naturligt att erbjuda tjänster som rör dessa till våra kunder som en del av en omfattande service tillsammans med våra juridiska experter.

Redovisning och bokslut
Löneräkning
Rådgivning och konsultering gällande ekonomisk förvaltning
Rådgivning för nya företagare
Ekonomichefs- och controllertjänster
Finansierings- och företagsarrangemang
Affärsutveckling
Referenser

REFERENS: FAFA’S

Fafa’s, som är en mästare på street food med smaker från Mellanöstern, har för tillfället 16 restauranger, varav fem drivs på franchisebasis. Fafa’s har lämnat ut sin bokföring och sina juridiska tjänster till Premium.

Lägenhetstjänster

Vår lägenhetstjänst sköter förvaltningen av bostads- och affärslokaler som uthyrs av kunden. Vi ser till att villkoren i hyresavtalet uppfylls.

Vi sköter kommunikationen mellan kunden, hyresgästen och husbolaget. Hyresgästerna kontaktar oss om de har frågor om boendet eller bostadens skick. Vi kan även ta emot aktieägarmeddelanden och hålla kunden uppdaterad om husbolagets angelägenheter. Vid behov kan vi även hjälpa till vid eventuella förändringar eller renoveringar i bostaden.

Vi samarbetar med pålitliga hyresmäklare, vilket underlättar vid sökandet av nya hyresgäster.

Enligt uppdragsavtalet kan vi även underteckna hyresavtalet på hyresvärdens vägnar.

Privatpersoner får en årlig sammanfattning av hyror, betalda vederlag och verifikat för inköp relaterade till hyresbostaden för skattedeklarationen. Våra kostnader är avdragsbara som hyresintäkter i beskattningen.

Precis som i våra andra tjänster utses en kontaktperson samt en ställföreträdare för varje kund som har hand om kundens ärenden. Du kan lugnt överlämna dina ärenden till våra experter.

Hyresövervakning och -indrivning
Kommunikation mellan hyresägaren, hyresgästen och husbolaget
Förvaring och eventuell realisering av garanti
Årlig sammanfattning av hyresinkomster för privatpersoner

Placerings försäkringstjänster

Vi fungerar som professionellt ombud för inhemska och utländska försäkringsbolag. Våra skräddarsydda försäkringstjänster möjliggör en ekonomisk framtid för dig och dina närstående på ett juridiskt och skattemässigt effektivt sätt, oavsett bosättningsland.

Det är både smart och enkelt att kombinera placeringsförsäkringar och annan arvsplanering med hjälp av våra experter.

Skräddarsydda försäkringstjänster
Utsett ombud för försäkringsbolag
Globala försäkringslösningar

Utbildningstjänster

Premium Akademins utbildningstjänster erbjuder finansiell utbildning som är lättbegriplig för familjer, företag och privatpersoner. Utbildningen utgör en fortsättning på Suomen Sijoituskoulus arbete genom att erbjuda professionell, inspirerande, opartisk och klarspråkig utbildning inom ekonomi. Grunderna för vår utbildning är att ju bättre du förstår din ekonomi, desto bättre kan du sköta den. Vår utbildning hjälper dig även att förstå ditt förhållande till pengar och välstånd, och ger dig därmed verktyg som hjälper dig att fatta beslut angående din egen ekonomi.

Vi har lyckats i vårt arbete, då slutresultatet av våra utbildningar är fler personer som engagerar sig i ekonomiska frågor. Målet med skolningen är att deltagarna utöver nya kunskaper även får verktyg som de kan använda i konkreta situationer och som hjälper dem i ekonomiska frågor.

Våra utbildningar passar såväl personer som avskyr siffror, har låg inkomst eller har blivit förmögna snabbt. Förutom praktisk utbildning erbjuder vi professionella APV1- och APV2-examen i placeringsärenden.

Vid behov skräddarsyr vi utbildningen genom att kombinera den med avsnitt om bokföring och juridik. Vi vet av erfarenhet att en sådan kombination gynnar bland annat musiker, artister och idrottare.

Som föreläsare på våra ekonomiska utbildningar fungerar Toni Kemi, som är Senior Advisor och aktieägare i Premium Group. Toni har mer än 15 års erfarenhet inom bank- och försäkringsbranschen, både i Finland och på den internationella marknaden, och har fungerat som föreläsare inom investerings- och finansieringsbranschen i nästan tio år.

Heltäckande ekonomiutbildning för familjen
Professionell apv1- och apv2-examen i placeringsärenden
Ekonomisk utbildning för företagspersonal
Utbildning i sparande och placeringar