Cookies

ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

Vi samlar in uppgifter som kartlägger användningen av tjänsten med hjälp av cookies (webbcookie) och andra motsvarande tekniker. Vi samlar in uppgifter om egenskaperna i ägarens huvudenhet och om händelser på de sidor på webbplatsen som följs upp.

 

  1. VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten namnlös användarspecifik textfil som lagras i användarens webbläsare. Endast den webbserver som lagrade cookien kan senare avläsa den och känna igen webbläsaren till exempel när användaren på nytt besöker webbplatsen. Cookies skadar inte användarens enhet och det är inte möjligt att identifiera användaren personligen om inte användaren har loggat in i tjänsten.

Cookies delas i huvudsak upp i sessionscookies och permanenta cookies. Tillfälliga sessionscookies försvinner när du stänger webbläsaren, medan permanenta cookies sparas i webbläsaren en bestämd tid eller tills användaren tar bort dem. Cookies underlättar användningen av webbplatsen och möjliggör vissa funktioner, såsom lagrande av tidigare sessioner, användarspecifik personifiering av webbplatserna och en enkel inloggning till tjänsten samt riktad annonsering som sannolikt intresserar användaren.

Så kallade första parters cookies har lagrats av den webbplats som syns i adressfältet. Förutom dessa, använder vi tredje parters cookies, såsom cookies på webbplatser tillhörande leverantörer av mätnings- och spårningstjänster, annonsteknikleverantörer och tjänster på sociala medier. På Premiums webbplats klassificeras Fonectas cookies som tredje parters cookies.

Uppgifter om besökare på webbplatsen samlas även in via skriptspråket JavaScript. Alla uppgifter som samlas in är allmänt tillgängliga för webbplatsadministratören och annan programvara på webbplatsen. I samband med att uppgifter samlas in ges vare besökare en individuell kod med vilken man kan koppla successiva webbplatsuppladdningar till samma besökares webbläsare och återvändande till webbplatsen kan identifieras. Identifieraren sparas till cookiesen.

 

  1. VAD ANVÄNDER VI COOKIES TILL?

Med hjälp av cookies samlar vi in uppgifter om användningen av vår webbplats och hur våra kunder använder den, om webbläsaren som besökarna på webbplatsen använder och om t.ex. typ av terminalenhet. Vi använder cookies för att möjliggöra funktionaliteten i våra tjänster, analysera hur webbplatsen används och optimera användarupplevelsen, för produktutveckling och rapportering och för att rikta annonseringen på Premiums webbplats. Med hjälp av cookies är det lättare att använda våra tjänster och de annonser som visas är mer relevanta för användaren.

Vi gör en statistisk analys av antalet besökare på webbplatsen, från vilken sida besökarna nått tjänsten, annonseringens effekt och besökande webbläsares tekniska miljö. Uppgifterna hjälper oss att bättre rikta sådant innehåll till våra användare som de är intresserade av, såsom meddelanden, produkter och erbjudanden. Vi lägger användarna i olika kategorier utifrån hur de använder webbläsaren för att för dessa grupper kunna visa reklam och innehåll utifrån vad som sannolikt intresserar dem. Uppgifter som cookies samlat in kan länkas till en identifierad användare.

 

  1. ANVÄNDARENS MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA

Genom att använda Premiums webbsida som använder cookies kan användaren ge sitt samtycke till sådan informationsbehandling som anges ovan.

Hur kan användaren radera cookies?

Användaren kan radera cookies historiken via inställningarna i sin webbläsare. Då försvinner koden som lagrats i webbläsaren och på den baserade beteendeprofilen. Åtgärden förhindrar inte att nya cookies lagras i webbläsaren.

 

Hur kan användaren förhindra att cookies lagras?

Användaren kan helt förhindra användningen av cookies i webbläsaren. I de flesta webbläsare ställs regeln in via sekretessinställningarna. Åtgärden stänger av alla cookies och kan leda till att vissa funktioner på webbplatserna inte fungerar.