Vuosi- ja veroilmoitusten määräpäivät

31.1.2021 Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa).

Voit täydentää ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Lisäennakkoa maksamalla voit pienentää jäännösveron ja sille laskettavan koron määrää.
Tämä koskee yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2020.
Ennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua.

 

31.1.2021 Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä

Osakkaan yritykselle lainaamien varojen korko.
Yrityksen osakkaalle maksamasta lainan korosta on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun 31. päivänä.

 

1.2.2021 Osinkojen vuosi-ilmoitukset
(sähköisesti annettuna viimeinen palautuspäivä on 3.2.2021)

 

24.2.2021 Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista

 

1.3.2021 Veroilmoitus metsänomistajat ja maatalousyhtymät

  • Metsätalouden veroilmoitus niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa
  • Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus

 

1.4.2021 Veroilmoitus maataloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset

  • Maatalouden veroilmoitus
  • Maataloudenharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista
  • Toiminimiyrittäjien veroilmoitus yritystoiminnasta. Toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista
  • Metsänomistajien veroilmoitus, joilla on maatalous- tai elinkeinotoimintaa
  • Elinkeinoyhtymien veroilmoitus

 

30.4.2021 Veroilmoitus osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2020
(4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)