Veroasioiden hoito osana kokonaisvaltaista varallisuudenhoitoasi

Premium Group tarjoaa asiakkailleen veroasioiden hoitoa osana kokonaisvaltaiseen varallisuudenhoitoon ja -suunnitteluun liittyvää kokonaispakettia. Tarkoituksenamme on, että asiakas joutuu tekemään mahdollisimman vähän ja me hoidamme kaikki verotukseen liittyvät asiat hänen puolestaan.

Esitäytetty veroilmoitus ja veroilmoituksen palauttaminen muuttuvat

Esitäytetyn veroilmoituksen ulkoasu muuttuu eikä sitä voi jatkossa käyttää tulojen tai vähennysten ilmoittamiseen kuten ennen. Esitäytetty veroilmoitus sisältää edelleen kaikki samat tiedot kuin ennenkin, mutta ilmoitusosa on poistunut käytöstä. Kaikki tuloja ja vähennyksiä koskevat ilmoitukset tulee antaa joko sähköisesti OmaVerossa tai erillisillä paperilomakkeilla, jotka on hankittava verotoimistosta tai tulostettava itse. Verovelvolliselta siis edellytetään aiempaa enemmän oma-aloitteisuutta veroilmoituksen palauttamisen suhteen.

Verovelvolliselle määrätään myös aiempaa herkemmin sanktio, jos veroilmoitusta ei palauteta ajallaan. Enää ei riitä, että veroilmoitus on määräpäivään mennessä jätetty postin kuljetettavaksi. Jos se saapuu Verohallinnolle päivänkin myöhässä, määrätään aina myöhästymismaksu, joka on henkilöasiakkaalla ja kuolinpesällä 50 euroa ja 100 euroa yhtymiltä. Veronkorotus määrätään tilanteessa, jossa tulo on jäänyt veroilmoituksella ilmoittamatta eikä puutetta ole oma-aloitteisesti korjattu ennen verotuksen päättymistä.

Verovelvolliskohtainen verotuksen valmistuminen

Vuonna 2019 veroilmoituksen palautuspäivät ovat 7.5, 14.5 tai 21.5. Palautuspäivän voi tarkastaa OmaVerossa tai omasta veroilmoituksesta.

Vuonna 2019 eli verovuoden 2018 verotusta toimitettaessa otetaan käyttöön verovelvolliskohtainen verotuksen päättyminen. Verovelvolliskohtainen valmistuminen tarkoittaa, että verotus päättyy verovelvollisilla eri aikoina kesäkuun ja lokakuun lopun välillä. Verotuksen päättymispäivä on tarkastettavissa OmaVerosta tai omalta veroilmoitukselta.  

Verovelvolliskohtainen valmistuminen vaikuttaa myös veronpalautuksen ja jäännösveron maksamiseen. Jatkossa veronpalautukset maksetaan elokuun ja joulukuun välisenä aikana siten, että palautuspäivä on verotuksen päättymistä seuraavan toisen kuukauden 3. päivä.

  • Jos verotuksesi päättyy kesäkuussa, maksetaan palautus elokuun 6. päivä tai jos verotuksesi päättyy lokakuussa, maksetaan palautus joulukuun 4. päivä.

Jäännös verot tulevat jatkossa maksettavaksi elokuun ja helmikuun välisenä aikana siten, että ensimmäinen erä on verotuksen päättymistä seuraavan toisen kuukauden 1. päivä ja toinen erä on verotuksen päättymistä seuraavan neljännen kuukauden 1. päivä.

  • Jos verotuksesi päättyy kesäkuussa, on ensimmäisen jäännösveron eräpäivä 1.8. ja toisen erän 1.10.
  • Jos verotuksesi päättyy lokakuussa, on ensimmäisen jäännösveron eräpäivä 2.12. ja toisen erän 3.2.

Ennakontäydennysmaksun korvaa lisäennakko

Vuoden 2018 jäännösveroja ei voi enää maksaa eikä veroja täydentää vanhaan tapaan ennakontäydennysmaksulla, vaan asiakkaan on haettava itse lisäennakkoa välttyäkseen jäännösveron koroilta tai pienentääkseen niitä. Vuonna 2019 henkilöasiakkaiden jäännösverolle kertyy korkoa 1.2.2019 alkaen. Tämän huojennetun viivästyskoron määrä on 2 % ja se lasketaan 1.2.2019 alkaen aina jäännösveron eräpäivään tai maksetun lisäennakon eräpäivään.

Lisäennakkoa haetaan OmaVerosta tai täyttämällä paperinen lomake 5010. Lisäennakko on maksettava kerralla ja myöhässä maksetulle lisäennakolle tai sen osalle kertyy viivästyskorkoa, joka on 7 % vuonna 2019. Lisäennakkoa voi hakea useassa eri osassa verotuksen päättymiseen saakka. Hakiessasi lisäennakkoa OmaVerossa, voit valita eräpäivän, joka voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä.  

Miksi valita Premium hoitamaan veroasioitasi

Veroasioiden hoito ei rajoitu ainoastaan veroilmoituksen palauttamiseen, vaan palvelumme on ympärivuotinen ja sen tarkoituksena on, että asiakkaamme asiat hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja ajallaan. Palveluumme kuuluvat esimerkiksi:

  • Eri veroseuraamusten välinen vertailu ja laskelmien laatiminen (esim. lahjoitus- jasukupolvenvaihdostilanteissa)
  • Lisäennakon laskeminen jäännösverojen välttämiseksi
  • Suurista luovutusvoitoista aiheutuvan veron laskeminen ja ennakkoveron hakeminen
  • Tappioiden hyödyntäminen jo ennen verovuoden päättymistä ja ennakkoverojen muuttaminen

Palvelun tavoitteena on, että asiakkaamme verotus on kunnossa koko ajan ja että kaikki tulee ilmoitettua ja palautettua ajallaan, jotta turhilta sanktioilta, koroilta ja veronkorotuksilta vältytään. Haluamme varmistaa, ettet joudu maksamaan liikaa veroja ja että veroasiasi hoituvat sujuvasti. Jos kiinnostuit, niin pyydämme kääntymään veroasioissasi meidän puoleemme. Helpoiten veroasiasi hoituvat valtuuttamalla meidät OmaVerossa hoitamaan veroasioitasi.