Välty veroriskeiltä käyttämällä Premiumin veroilmoituspalvelua

Premium veroilmoituspalvelu

Premium Law Oy on varallisuuden hoitoon liittyviä neuvontapalveluita tarjoava perhe-, vero- ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Tarjoamme veroilmoituspalvelua uusille veroilmoitusasiakkaille ensimmäisenä vuonna tarjoushintaan. Veroilmoituspalvelumme on vaivaton ja helppo tapa välttyä verotukseen liittyviltä riskeiltä ja varmistaa, että kaikki tulot ja vähennykset tulee verotettua oikein.

Henkilöasiakkaalla on vastuu siitä, että veroilmoitus toimitetaan oikean sisältöisenä Verohallinnolle esitäytettyyn veroilmoitukseen merkittyyn määräaikaan mennessä. Mikäli esitäytettyä veroilmoitusta ei palauteta, asiakkaan katsotaan antaneen veroilmoitus esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen mukaisena. Premiumin asiantuntija-avun käyttäminen veroilmoituksen laatimisessa säästää vaivaa ja on turvallinen ja verotehokas vaihtoehto, sillä asiantuntijoilla on osaaminen usean vuoden työkokemus Verohallinnosta ja päivitetyt tiedot verolainsäädännöstä muutoksineen.

 

Premiumin veroilmoituspalveluun kuuluu:

  • esitäytetyn veroilmoituksen ja varainhoitajien laskelmien tarkistaminen
  • veroilmoituksen täydentäminen, tarkistaminen ja toimittaminen verottajalle
  • mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaaminen
  • tarvittaessa lisäajan hakeminen veroilmoituksen täydentämiselle
  • tositteiden ja kuittien sähköinen säilytyspalvelu kuuden vuoden ajan
  • ennakontäydennysmaksun laskeminen
  • verotuspäätöksen tarkistaminen ja mahdollisten korjauspyyntöjen tekeminen

 

Kokonaisuuteen kuuluu tapaaminen, jossa veroilmoitus käydään asiakkaan kanssa läpi. Samalla voidaan suunnitella verotehokkuuden kannalta tarpeellisia omaisuusjärjestelyjä. Erikseen sovittaessa voidaan tarkistaa myös aikaisempien vuosien verotus.

Veroilmoituspalvelusta veloitamme ensimmäisenä vuonna tarjoushinnan 950 euroa (+ alv 24 %). Mikäli kyseessä on erityisen laaja toimeksianto, jonka hoitamiseen kuluu enemmän kuin kymmenen tuntia, sovitaan veloituksesta erikseen.

Toimeksiannon toteuttaminen edellyttää, että asiakas toimittaa Premiumille verovuoden esitäytetyn veroilmoituksen, edellisen vuoden verotuspäätöksen ja veroilmoituksen täydennyksineen sekä kaiken verovuotta koskevan asiakirjamateriaalin mm. varainhoitajien raportit, tiedot vuokratuloista, luovutusasiakirjat ja vähennyksiin oikeuttavat kuitit. Verotuksen tarkistamista varten tarvitsemme myös verotuspäätöksen sen valmistuttua.

 

Lisätietoja palvelusta antaa:

OTM Markus Nykänen

Premium Law Oy
Eteläranta 14, 00130 Helsinki
Puh: +358 (0) 40 76 46 940
Email: markus.nykanen@premiumgroup.fi