Vältä riskit veroilmoituksen palautuksessa

Henkilöasiakkaalla on nykyään aiempaa suurempi vastuu siitä, että veroilmoitus toimitetaan oikean sisältöisenä Verohallinnolle esitäytettyyn veroilmoitukseen merkittyyn määräaikaan mennessä. Mikäli esitäytettyä veroilmoitusta ei palauteta, asiakkaan katsotaan antaneen veroilmoitus esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen mukaisena.

Jos veroilmoitusta ei ole toimitettu määräpäivään mennessä Verohallinnolle, määrätään henkilölle automaattisesti myöhästymismaksu. Lisäksi virheellisestä tai puutteellisesta veroilmoituksesta voidaan määrätä veronkorotus.

Asiantuntija-avun käyttäminen veroilmoituksen laatimisessa säästää aikaa ja vaivaa. Premium Groupin veroilmoituspalvelu on vaivaton ja helppo tapa välttyä verotukseen liittyviltä riskeiltä. Se on myös turvallinen ja verotehokas vaihtoehto, sillä asiantuntijoillamme on usean vuoden työkokemus Verohallinnosta sekä päivitetyt tiedot verolainsäädännöstä muutoksineen. Varmistamme, että kaikki tulot ja vähennykset tulee huomioitua verotuksessasi oikein ja ajallaan.

 

Premium Groupin veroilmoituspalveluun kuuluvat esimerkiksi seuraavat palvelut:

  • esitäytetyn veroilmoituksen ja varainhoitajien laskelmien tarkistaminen ja lisäselvitysten pyytäminen
  • veroilmoituksen täydentäminen, tarkistaminen ja toimittaminen verottajalle
  • mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaaminen
  • tarvittaessa lisäajan hakeminen veroilmoituksen täydentämiselle
  • tositteiden ja kuittien sähköinen säilytyspalvelu kuuden vuoden ajan
  • lisäennakon laskeminen ja hakeminen
  • verotuspäätöksen tarkistaminen ja mahdollisten korjauspyyntöjen tekeminen
  • erikseen sovittaessa tarkistamme myös aikaisempien vuosien verotukset

 

Kokonaisuuteen kuuluu asiakkaan tarpeiden mukaan järjestettävät tapaamiset, joissa käydään läpi veroilmoitus ja muut verotukseen liittyvät asiat. Samalla voidaan suunnitella jatkoa ajatellen myös verotehokkuuden kannalta hyödyllisiä omaisuusjärjestelyjä. Palvelu räätälöidään mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tarjoamme veroilmoituspalvelua uusille veroilmoitusasiakkaille ensimmäisenä vuonna tarjoushintaan.

 

Lisätietoja:

OTM Markus Nykänen
Puh: +358 40 76 46 940
markus.nykanen@premiumgroup.fi