Tulevat muutokset luonnollisten henkilöiden verotukseen

Verotusmenettelyyn on tulossa olennaisia muutoksia. Verohallinto ottaa marraskuussa käyttöön sähköisen asiointipalvelun nimeltä OmaVero. OmaVeroon pääset kirjautumaan omien verkkopankkitunnuksien avulla ja siellä pystyt hoitamaan lähes kaikki tuloverotukseen (kuten veroilmoitukseen ja ennakkoveroon) liittyvät asiat. OmaVero mahdollistaa Premiumille jatkossa entistäkin paremmat mahdollisuudet toimia asiakkaidemme asianhoitajana verotukseen liittyvissä asioissa ja säästää asiakkaiden aikaa, kun heidän ei tarvitse toimittaa esitäytettyä veroilmoitusta eikä sen liitteitä paperisena meille.

Verotuksellisesti merkittävin muutos kohdistuu verotuksen valmistumiseen. Aiemmin kaikkien henkilöiden verotus on päättynyt lokakuun loppuun mennessä, mutta verovuodesta 2018 alkaen verotus päättyy eri aikoina heinäkuun alun ja lokakuun lopun välillä. Tieto oman verotuksen päättymisestä löytyy omalta esitäytetyltä veroilmoitukselta keväällä 2019. Myös aiemmin käytössä ollut ennakon täydennysmaksu poistuu 1.11.2018 ja tämän korvaa lisäennakko.

Tämän tiedotteen loppuun on kerätty OmaVerosta johtuvat olennaisimmat muutokset kronologisessa järjestyksessä ja mitä muutokset merkitsevät verotuksen suhteen jatkossa.

OmaVeron käyttöönoton vaikutukset

OmaVeron käyttöönoton myötä sähköinen asiointi helpottuu ja lähes kaikki tuloverotukseen liittyvät asiat voi 1.11.2018 alkaen hoitaa OmaVero -palvelun kautta. Tällä hetkellä OmaVerossa voi tehdä lahjaveroilmoituksen, maksaa lahjaveron sekä ilmoittaa Verohallinnolle uuden tilinumeron.

OmaVeron käyttöönotto helpottaa asianhoitajana toimimista, kun asiakas antaa Premiumille valtuutuksen. Valtuutus annetaan Suomi.fi -sivujen kautta (https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu/) valitsemalla Verotus-kohdasta valtuutuksen ”Veroasioiden hoito”. Tällöin Premium näkee asiakkaan kaikki verotustiedot ja pystyy heti esitäytetyn veroilmoituksen valmistuttua tarkistamaan mitä tietoja veroilmoitukseen tulee antaa ja mihin tarvitaan edelleen lisäselvitystä asiakkaalta. Premiumin veroilmoituspalvelua käyttävien asiakkaiden pyytäisimmekin ystävällisesti antamaan valtuutuksen meille hyvissä ajoin. Lähetämme asiakkaillemme erillisen viestin asiaa koskien myöhemmin syksyllä.

Muutokset 1.11.2018 alkaen

 • Siirtyminen OmaVeroon 1.11.2018 alkaen
 • fi -sivuilla voi jo nyt antaa valtuutuksen, jolla asiamies valtuutetaan hoitamaan asiakkaan veroasioita Omaverossa 1.11.2018 alkaen
 • Vain yksi sovellus lähes kaikkeen veroasiointiin
  • Veroilmoitus verkossa ja Verokortti verkossa -palvelut poistuvat käytöstä
  • Verokorttia ja ennakkoveron muutosta haetaan 1.11.2018 alkaen pääsääntöisesti OmaVerosta
   • Muutokset pystyy kuitenkin vielä 1.11.2018 jälkeen tekemään puhelinpalvelussa tai paperilomakkeella
  • Kaikki 1.11.2018 jälkeen tilattavat verokortit muuttuvat yhden tulorajan (ns. vuositulorajan) mukaisiksi eikä enää ole mahdollista saada kuukausitulorajaan perustuvaa verokorttia
 • Ennakon täydennysmaksu poistuu 1.11.2018
  • Tilalle tulee lisäennakko, jota haetaan OmaVerossa tai paperilomakkeella
  • Verovuotta seuraavan tammikuun loppuun asti voi maksaa lisäennakkoa korottomasti ja huojennetulla viivästyskorolla helmikuun alusta oman verotuksen päättymiseen asti

Muutokset verotukseen keväällä 2019

 • Verovuoden 2018 verotuksessa käyttöön otetaan verotuksen verovelvolliskohtainen valmistuminen
  • Verotus päättyy heinäkuun alun ja lokakuun lopun välillä (nykyään kaikilla henkilöillä verotus päättyy lokakuun loppuun mennessä)
  • verotuksen päättymispäivä ilmoitetaan esitäytetyn veroilmoituksen liitteenä olevassa verotuspäätöksessä
  • Veronpalautukset maksetaan heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana
  • Jäännösveron eräpäivät ovat heinäkuun ja helmikuun välisenä aikana
 • Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää vuonna 2019 palauteta Verohallinnolle kuten ennen
  • Vuonna 2019 verovelvollisen pitää ilmoittaa muutokset veroilmoitukseen OmaVeron kautta tai erillisillä paperilomakkeilla

Muutokset verotukseen vuodesta 2020 alkaen

 • Kiinteistöverotiedot ja siihen tehtävät muutokset siirtyvät OmaVeroon
  • Kiinteistötiedot verkossa -palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 jälkeen