Toimita vuodenvaihteen tilinpäätösaineisto ajoissa

Yrityksen tilinpäätösaineisto tulee toimittaa kirjanpitäjälle mahdollisimman ripeästi, jotta tilinpäätöksen ja tuloveroilmoituksen laadintaan jää riittävästi aikaa. Toimittamalla aineiston riittävän nopeasti varmistat yrityksesi tilinpäätöksen valmistumisen ajoissa. Näin vältyt turhilta myöhästymismaksuilta ja koroilta.

Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen päättyneistä tilikausista tehdyt tilinpäätökset rekisteröidään myöhässä, patentti- ja rekisterihallitus perii niistä 85,00 euron käsittelymaksun. Tilinpäätös on rekisteröitävä kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Eli jos tilikausi päättyy 31.12.2019, on tilinpäätös rekisteröitävä viimeistään 31.8.2020.

Osakeyhtiölain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja verohallinnon lisäennakkoa voi korotta hakea kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätöstä varten kirjanpitäjä tarvitsee soveltuvin osin ainakin kirjanpidon tositteet, hallituksen- ja yhtiökokouksen pöytäkirjakopiot, kauppakirjakopiot, osake- ja osakasluettelon, velkakirjat, pankkien saldotodistukset sekä vastuu- ja vakuuserittelyt. Mikäli yrityksesi toiminnassa tai rakenteessa on tapahtunut muutoksia, ilmoitathan siitä kirjanpitäjällesi.