Tiedote tulosrekisteristä ja aiheettomista muistutuksista

Taloushallintoliitto on tiedottanut, että Verohallinto on lähettänyt aiheettomia muistutuskirjeitä puuttuvista tulorekisteri-ilmoituksista. Oheisen mallin mukainen ilmoitus on lähetetty yrityksille, vaikka kyseiset tulorekisteri-ilmoitukset on annettu ajallaan. Verohallinnon muistutuskirje koskee paperilla lähetettyjä ilmoituksia. Verohallinnolta on jäänyt alkuvuonna tallentamatta järjestelmäänsä yli 3000 paperilla annettua tulorekisteri-ilmoitusta, mitkä on katsottu Verohallinnossa erheellisesti puuttuviksi.

Premium Accounting Oy on huolehtinut vaadittujen tulorekisteri-ilmoitusten suorittamisesta ja asiakkaidemme osalta puutteita ei ole.

Mikäli olette kuitenkin saaneet aiheettoman muistutuskirjeen, pyydämme olemaan yhteydessä kirjanpitäjäänne. Premium Accounting Oy huolehtii puolestanne tarvittavista toimenpiteistä asian oikaisemiseksi.