Premium Tiekartta – reitti onnistuneeseen omaisuuden suunnitteluun

Kuinka varautua odottamattomiin elämänmuutoksiin tai turvata varallisuuden siirtyminen hallitusti perillisille? Entä millaisia verotehokkaita mahdollisuuksia on nauttia omaisuuden tuotoista nyt ja tulevaisuudessa?

Omistusten vero- ja lakisuunnittelun lähtökohtana tulee olla aina henkilökohtaisen tahtotilan selvittäminen. Oma tahtotila tulee selvittää ilman, että verotus tai juridiset kysymykset ohjaavat ajatuksia. Kun tahtotila on selvillä, voi asiantuntevan omaisuuden suunnittelun avulla säästää veroissakin merkittäviä summia. Verosäästöt edellyttävät kuitenkin huolellista ja kokonaisvaltaista omaisuuden suunnittelua.

Premium Tiekartta on Premiumin Groupin tarjoama omistusten suunnittelupalvelu. Suunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti kokonaisvarallisuuden mukaan. Suunnitelma kattaa sekä henkilökohtaisen omaisuuden että mahdollisen yritysvarallisuuden suunnittelun. Suunnitelmassa voidaan esittää esimerkiksi, kuinka sijoitusasuntojen siirtäminen jälkipolville toteutetaan hallitusti ja verotehokkaasti. Suunnitelmassa voidaan myös ottaa kantaa sijoitustoiminnan verotehokkuuden parantamiseen esimerkiksi sijoitusyhtiön kautta tai erilaisten vakuutusratkaisujen avulla.

Mikäli omaisuuteen kuuluu yritysvarallisuutta, voidaan sen omistamista tehostaa erilaisin omistusjärjestelyin ja tarjota ratkaisuja sukupolvenvaihdoksen verotehokkaaseen toteuttamiseen. Mikäli liiketoiminnan myynti ulkopuoliselle on ajankohtaista, voidaan pohtia erilaisia yrityskaupan toteuttamismalleja ja laskea eri vaihtoehtojen veroseuraamuksia.

Verosäästöt ovat vain yksi osa-alue omistamisen kokonaisvaltaista suunnittelua. Vähintäänkin yhtä tärkeää on esimerkiksi turvata varallisuuden siirtyminen hallitusti ja turvaavasti perillisille oman tahdon mukaisesti. Kokonaisvaltaisen omaisuuden suunnittelun avulla perilliset säästyvät todennäköisemmin myös repiviltä riitaisuuksilta perinnönjakotilanteessa.

Suunnittelussa on syytä varautua myös mahdollisiin odottamattomiin elämänmuutoksiin. Erotilanteet, kuolemantapaukset ja muut merkittävät elämänmuutokset otetaan suunnittelussa mahdollisimman hyvin huomioon. Näin turvataan, että oma tahto toteutuu myös muutostilanteissa. Elämänmuutoksiin voidaan varautua esimerkiksi avioehdon, testamentin, edunvalvontavaltuutuksen sekä erilaisten vakuutusratkaisujen avulla.

Premiumin tiekartta on aina yksilöllinen suunnitelma. Se laaditaan omaisuuttasi varten, sinun etusi ja tahtosi huomioiden. Suunnitelman avulla saat koko varallisuuttasi koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita onnistunut ja tehokas omaisuuden suunnittelu edellyttää. Suunnitelma sisältää myös laskelmat toimenpiteiden tuomista verosäästöstä sekä aikataulun toimenpiteille. Premium Groupin kokeneet lakimiehet ja asiantuntijat huolehtivat siitä, että suunnitellut toimenpiteet tehdään oikein, oikea-aikaisesti ja asiantuntevasti alusta loppuun saakka.

Lisätiedot:

Teemu Pieviläinen
+358 44 564 9255
teemu.pievilainen@premiumgroup.fi