Premium Talous -palvelu

Yrityksen johtaminen ja päätöksenteko vaatii tuekseen usein muutakin kuin vain yrittäjän näkemyksen ja oman alan osaamisen. Päätöksentekoon tarvitaan yrityksen numeroihin perustuvaa tietoa ja tulkintaa.

Kaikilla yrityksillä on tarvetta talousasioiden hallinnalle, mutta talouspäällikön tai controllerin palkkaaminen ei aina välttämättä ole kaikkein soveltuvin ratkaisu. Joustava ratkaisu yrittäjälle silloin onkin ulkoistaa kirjanpidon ohella myös taloudellinen seuranta ja seurantamateriaalin tuottaminen.

Premium Talous -palvelussa saat taloushallinnon tueksi ammattilaisen, joka keskittyy tuottamaan juuri sen informaation, mitä sinun yrityksesi tarvitsee. Premium Talous varmistaa, että yrityksen päätökset tehdään oikeaan tietoon pohjautuen.

Premium Talous on yrittäjän luotettava yhteistyökumppani ja joustava sekä tehokas resurssi käytettävissä tarpeen ja muuttuvien tilanteiden mukaan. Tarve voi olla säännöllistä ja jatkuvaa tai joskus myös satunnaista liittyen projektiin, investointeihin tai esim. määräaikaiseen sijaisuuteen. Premium Talous -palvelu soveltuu niin toimintaansa aloittavan kuin jo pitkään toimineen yrityksenkin tarpeisiin.

Premium Talous -palvelussa tuotamme yrityksen lukuihin perustuvan taloushallinnon raportoinnin, tunnuslukujen seurannan sekä talousasioiden konsultoinnin siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Palvelun laajuus ja tuotettava informaatio räätälöidään kullekin yritykselle yrityksen oman toiminnan mukaisesti. Oikea informaatio auttaa ja helpottaa suunnittelemaan tulevaa sekä hahmottamaan mahdollisia kehittämistarpeita. Harhaluulojen sijaan yrityksen tilanne tiedetään tarkasti ja sen pohjalta voidaan tehdä oikeita päätöksiä.

Asiantuntijamme avustaa esim. budjetin ja kassavirran tuottamisessa ja seurannassa sekä kuukausittaisen tuloksen tulkinnassa. Yrityksen kanssa päätämme yhdessä toiminnan kannalta tärkeimmät mittarit ja tunnusluvut, ja hoidamme niiden seurannan ja raportoinnin. Toiminnan tarpeen ja laajuuden mukaan tuotamme myös säännöllisesti tulosennusteen ja taloushallinnon raportoinnin johtoryhmälle tai hallitukselle. Yrityksen toiminnan vaatimat erityisseurannat syntyvät osaavissa käsissä tehokkaasti ja tarkasti.

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN!

Nina Bemeleit
Asiakkuuspäällikkö
+358 50 438 0836
nina.bemeleit@premiumgroup.fi