Premium HR-palvelu

Yksikään yritys ei pärjää ilman hyviä asiakassuhteita. Eikä hyviä asiakassuhteita synny ilman osaavaa henkilöstöä. Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö pystyy palvelemaan asiakkaita paremmin ja tuomaan siten lisäarvoa yritykselle. Siksi on tärkeää hoitaa alusta lähtien kaikki henkilöstöön liittyvät asiat kunnolla ja oikein.

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara asiakkaiden palvelemisessa ja yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Premium HR-palvelu tarjoaa yrityksille joustavasti asiantuntevaa palvelua henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

 

Premium HR-palvelu sisältää

  • palkkahallinnon
  • henkilöstöön ja työsuhteisiin liittyvän
    juridisen avun
  • muu tuki henkilöstöhallintoon

 

Palkkahallinnon ulkoistaminen oman yrityksen ulkopuolelle varmistaa palkanmaksun ja siihen liittyvien toimien ja vaatimusten toteutumisen oikein. Toimialakohtaiset työehtosopimukset, tunti- tai määräaikaistyöntekijöiden palkanmaksu sekä työsuhteen hallinta ja muut erityiskysymykset hoituvat joka tilanteessa, myös lomien aikana.

Työsuhteisiin liittyy paljon lakisääteisiä vaatimuksia. Varsinkin erityistilanteissa yrityksen on hyvä varmistaa tehtyjen toimenpiteiden ja päätöksien oikeanmukaisuus. Työsuhdeasioihin erikoistunut juristimme auttaa niin arkisissa perusasioissa kuin vaativienkin tilanteiden käsittelyssä, esimerkiksi yrityksen tarpeiden mukaan räätälöidyn kannustinjärjestelmän suunnittelussa.

Premium HR-palvelumme konsultoi myös silloin, kun on tarpeen pohtia yrityksen henkilöstöpolitiikkaa, sisäisiä ohjeistuksia, organisaatiomallia ja toimenkuvaa optimaalisten toimintatapojen saavuttamiseksi.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, katsotaan teidän tarpeisiinne sopiva ratkaisu!

Nina Bemeleit 
Asiakkuuspäällikkö
+358 40 438 0836
nina.bemeleit@premiumgroup.fi