5 harhaluuloa yrityksen sukupolvenvaihdoksesta

Sukupolvenvaihdoksiin liittyy paljon harhaluuloja, joiden vuoksi vaihdoksen toteuttamista usein lykätään turhaan. On hyvä huomata, että sekä perintö-, lahjavero- että tuloverolaissa on sukupolvenvaihdoksia koskevia huojennuksia. Asiantuntevan tiedon valossa on helpompi löytää oikea toteutustapa ja usein myös jatkaja yritykselle. 

Luulo 1: Sukupolvenvaihdoksesta aiheutuu iso veroseuraamus

Lahjaveroseuraamus on tosiasiassa enintään 6,8 prosenttia siirtyvien osakkeiden käyvästä arvosta. Ilman sukupolvenvaihdoshuojennusta lahjavero taas on enintään 17 prosenttia. Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan kaupalla, on ainoa veroseuraamus varainsiirtovero 1,6 prosenttia kauppahinnasta.

Luulo 2: Lahjaveron rahoittaminen on ongelma

Lahjavero jaetaan kymmeneen erään ja maksuunpannaan 10 vuoden aikana. Maksuaika on korotonta.

Luulo 3: Lahjansaajan eli yrityksen jatkajan tulee työskennellä yrityksessä kokopäiväisesti

Huojennuksen saamiseen riittää hallituksen varsinainen jäsenyys.

Luulo 4: Osake-enemmistön tulee siirtyä seuraavalle sukupolvelle

Verohuojennuksen saa jo silloin, kun lahja sisältää vähintään 10 prosenttia yrityksen osakekannasta.

Luulo 5: Kiinteistöyhtiön osakkeiden lahjoitukseen ei voi saada sukupolvenvaihdoshuojennusta

Tuloverolain huojennussäännökset soveltuvat myös kiinteistöyhtiöön. Samoin perintö- ja lahjaverotuksen huojennukset voi saada kiinteistöyhtiöön, mikäli ne ovat osa laajempaa yrityksen sukupolvenvaihdosta.

+ Sukupolvenvaihdoshuojennuksiin kannattaa aina vedota

Näin ei ole, mikäli yritystoiminnasta on tarkoitus luopua tulevaisuudessa. Huojennusten jälkeen osakkeiden hankintameno on alhainen, jolloin luovutusvoitosta tulee iso. Luovutustilanteessa veroseuraamus voi olla tuplasti isompi kuin tilanteessa, jossa huojennuksiin ei olisi alun perin vedottu.