5 harhaluuloa yrityksen sukupolvenvaihdoksesta

Sukupolvenvaihdoksiin
liittyy paljon harhaluuloja, joiden vuoksi vaihdoksen toteuttamista usein
lykätään turhaan. On hyvä huomata, että sekä perintö-, lahjavero- että
tuloverolaissa on sukupolvenvaihdoksia koskevia huojennuksia. Asiantuntevan tiedon valossa on
helpompi löytää oikea toteutustapa ja usein myös jatkaja yritykselle. 

Luulo 1: Sukupolvenvaihdoksesta aiheutuu iso
veroseuraamus

Lahjaveroseuraamus on
tosiasiassa enintään 6,8 prosenttia siirtyvien osakkeiden käyvästä arvosta.
Ilman sukupolvenvaihdoshuojennusta lahjavero taas on enintään 17 prosenttia.
Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan kaupalla, on ainoa veroseuraamus
varainsiirtovero 1,6 prosenttia kauppahinnasta.

Luulo 2: Lahjaveron rahoittaminen on ongelma

Lahjavero jaetaan
kymmeneen erään ja maksuunpannaan 10 vuoden aikana. Maksuaika on korotonta.

Luulo 3: Lahjansaajan eli yrityksen jatkajan tulee työskennellä
yrityksessä kokopäiväisesti

Huojennuksen saamiseen
riittää hallituksen varsinainen jäsenyys.

Luulo 4: Osake-enemmistön tulee siirtyä seuraavalle
sukupolvelle

Verohuojennuksen saa
jo silloin, kun lahja sisältää vähintään 10 prosenttia yrityksen osakekannasta.

Luulo 5: Kiinteistöyhtiön osakkeiden lahjoitukseen ei
voi saada sukupolvenvaihdoshuojennusta

Tuloverolain
huojennussäännökset soveltuvat myös kiinteistöyhtiöön. Samoin perintö- ja lahjaverotuksen
huojennukset voi saada kiinteistöyhtiöön, mikäli ne ovat osa laajempaa
yrityksen sukupolvenvaihdosta.

+ Sukupolvenvaihdoshuojennuksiin kannattaa aina vedota

Näin ei ole, mikäli
yritystoiminnasta on tarkoitus luopua tulevaisuudessa. Huojennusten jälkeen
osakkeiden hankintameno on alhainen, jolloin luovutusvoitosta tulee iso. Luovutustilanteessa
veroseuraamus voi olla tuplasti isompi kuin tilanteessa, jossa huojennuksiin ei
olisi alun perin vedottu.