Veroilmoitusten tärkeät päivämäärät 2023

Verohallinto lähettää kevään aikana esitäytetyt veroilmoitukset. Veroilmoitus kannattaa tarkistaa huolellisesti, siitä syystä että, tarkastamisen vaiva voi säästää sievoisen summan rahaa.

Sinulla on nimittäin saattanut olla menoja, jotka voit vaatia vähennettäväksi verotuksessasi, mutta jotka eivät automaattisesti sisälly esitäytetyn veroilmoituksen tietoihin. Myöhässä ilmoitetut tai kokonaan ilmoittamatta jääneet tiedot voivat toisaalta johtaa myöhästymismaksuihin ja veronkorotukseen.

Verovelvollisella on nykyisin entistä suurempi vastuu oikeiden ja riittävien tietojen toimittamisesta Verohallintoon annettuun määräaikaan mennessä. Tämä johtuu osaltaan aiempaa paremmista mahdollisuuksista hoitaa veroasioita ajasta ja paikasta riippumatta sekä automaation lisääntymisestä Verohallinnon päätöksenteossa.

Voit tehdä korjaukset veroilmoitukseesi kätevästi Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa OmaVerossa. Asiantuntija-avun hyödyntäminen on suositeltavaa veroilmoitusta korjattaessa tai täydennettäessä.

31.1.2022 Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa)

 • Voit täydentää vuoden 2022 ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Maksamalla lisäennakkoa 31.1.2023 mennessä voit välttää huojennetun viivästyskoron kokonaan. Huojennettu viivästyskorko on 2 % vuonna 2023.
 • Lisäennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua, jotta maksu kohdistuu oikealle verolle.

31.1.2023 Vuosi-ilmoitusten jättöpäivä

 • Sisältää muun muassa osingot, ylijäämät, luovutusvoittona verotettavat pääomanpalautukset, listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannit, muut ansio- tai pääomatuloa olevat suoritukset yms.
 • Poikkeava myöhempi jättöpäivä koskee vuosi-ilmoitusta korkotulon lähdeveronalaisista koroista (määräpäivä 15.2.2023) ja vuosi-ilmoitusta pääomatulona verotettavista osakaslainoista (määräpäivä 24.2.2023).

24.2.2023 Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista

28.2.2023 Veroilmoitus: metsänomistajat ja maatalousyhtymät

 • Metsätalouden veroilmoitus niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa
 • Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus

3.4.2023 Veroilmoituksen määräpäivä (maataloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset)

 • Maatalouden veroilmoitus ja maataloudenharjoittajien sekä heidän puolisoidensa veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista.
 • Toiminimiyrittäjien veroilmoitus yritystoiminnasta sekä yrittäjien ja heidän puolisoidensa veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista.
 • Metsänomistajien veroilmoitus, joilla on maatalous- tai elinkeinotoimintaa
 • Elinkeinoyhtymien veroilmoitus elinkeinotoiminnasta.

2.5.2023 Veroilmoitus osakeyhtiöt tai muut yhteisöt,
jos tilikausi on päättynyt 31.12.2022

 • Yhteisöjen annettava veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

9.5.2023, 16.5.2023 ja 23.5.2023 Henkilöasiakkaiden veroilmoitukset

 • Määräpäivät täydennetyn veroilmoituksen palauttamiselle. Henkilökohtaisen määräpäivän voi tarkistaa omalta veroilmoitukselta tai OmaVerosta.

Aleksi Salminen
Lakimies, OTM
Tel. +358 50 371 6557
aleksi.salminen@premiumgroup.fi