Premium Riskikartoitus

Tiedätkö yrittäjänä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat yrityksesi toimintaan ja mahdollisuuksiin? Oletko kohdannut yllättäviä tilanteita esimerkiksi sopimusehtojen tai ympäristössä tapahtuvien muutoksien vuoksi? Joudutko usein pohdiskelemaan eri vaihtoehtojen ja valintojen välillä?

Yrittäjän tehtävä on keskittyä itse liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Mutta jos yrityksen kokonaisuus ei ole hallussa ja huolellisesti kartoitettu, saattaa yrittäjä joutua kohtaamaan yllättäviä ja ikäviäkin tilanteita. Tällöin kaikki aika kuluu itse liiketoiminnan pyörittämisen sijasta erilaisten tulipalojen sammuttamiseen. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Premium Riskikartoitus on asiantuntijamme laatima raportti yrittäjälle yrityksen toiminnassa erityisesti huomioitavista asioista. Premium Riskikartoitus antaa yrittäjälle mielenrauhan asioiden tärkeysjärjestyksestä ja niiden hoitamisesta.

Premium Riskikartoitus tarkastelee yritystä kokonaisuutena. Tapaamisessa suoritetaan perusasioiden kartoitus, mm. yritys kokonaisuutena, sen toiminta ja tulevaisuuden suunnitelmat, verotus, sopimukset ja työnantajan velvollisuudet. Tapaamisen ja yrittäjän antamien tietojen perusteella asiantuntijamme laatii selkeän kokonaiskuvan yritystoimintaan liittyvistä juridisista riskeistä sekä toimenpide-ehdotukset nii-den hoitamiseksi. Asiakas saa riskikartoituksen ja analyysin sekä kunnossa olevista että toimenpiteitä vaativista asioista. Yrittäjä saa myös paremman kuvan siitä, missä järjestyksessä asioiden kanssa kannattaa edetä, sillä kaikki toimen-piteet eivät yleensä ole yhtä kiireellisiä, eikä niitä sen takia aina tarvitse tehdä samalla kertaa.

Asioiden pohtiminen ja päätöksenteko ei jää muistin varaan, vaan kartoituksesta muodostuu selkeä kirjallinen raportti, jossa on eriteltynä aihealueittain tarkasteltu asia, toimenpide-ehdotus sekä asian kiireellisyys.

Raportti nostaa esille yhtiön toiminnan ja tulevaisuuden kannalta merkittävimmät riskit, ja antaa suosituksen riskin hallitsemiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Riskikartoituksen hyödyt

  • Riskienhallinta on kestävän liiketoiminnan edellytys
  • Epäkohdat tulevat esiin ennakoivasti, mahdollistaa ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyn
  • Yrittäjä saa työkaluja ongelmien ratkaisemiseen
  • Yrittäjän tietoisuus yrityksen kokonaisti-lanteesta vahvistuu
  • Antaa yrittäjälle mielenrauhan

Premium Riskikartoitus hinta 250,00 eur + alv

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN!

Premium Group
+358 9 622 26 05
office@premiumgroup.fi